Persmededeling

Elke onderneming moet een risicoanalyse “pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk” uitvoeren. Hoe dit moet gebeuren wordt aan het initiatief van de ondernemingen en de preventieadviseurs overgelaten.

Natuurlijk is het mogelijk alle werknemers in groep (participatieve risicoanalyse) of individueel te bevragen: aan deze methoden kleeft echter onvermijdelijk een hoog prijskaartje. Een op maat gemaakte enquête is in hetzelfde bedje ziek.

AtomiRisk, een afdeling van AtomiSoft, een in MS Access gespecialiseerd informaticabedrijf gelegen nabij het Atomium te Brussel heeft nu, in samenwerking met preventieadviseurs op het terrein, een verrassend eenvoudige en goedkope softwaretoepassing ontwikkeld om een risicoanalyse “pesten” uit te voeren die haalbaar is in de praktijk, maar toch voldoende informatie geeft, en natuurlijk wetenschappelijk verantwoord is.

De toepassing is zowel geschikt voor grote als voor kleine bedrijven (vanaf ongeveer 20 werknemers).

De door AtomiRisk voorgestelde risicoanalyse is gebaseerd op een relatief korte, anonieme vragenlijst. De verwerking kan quasi moeiteloos in de onderneming gebeuren, waarbij de anonimiteit van de deelnemers natuurlijk steeds gegarandeerd blijft.

Bij gebrek aan een wettelijke omschrijving over hoe een risicoanalyse “pesten” er moet uitzien, werd de vragenlijst naar best vermogen opgesteld door preventieadviseurs uit de praktijk, op basis van de theoretische modellen aangaande factoren en mogelijke acties van de WHO, de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions en de Belgische wetgeving.

De vragenlijst is een compromis tussen een “volledige” vragenlijst die vooral uit wetenschappelijk oogpunt interessant is, en een korte vragenlijst die slechts de problemen in kaart brengt.
De gebruiker dient er zich goed van bewust te zijn dat elke vragenlijst, ook deze, uiteindelijk een statistisch overzicht geeft van de percepties zoals ze door de werknemers meegedeeld worden. De risicoanalyse lost dus de eventuele problemen niet op, ze brengt alleen in kaart waar er problemen ervaren worden, en hoe groot deze problemen zijn.

Het programma laat toe de knelpunten te bepalen volgens geslacht, leeftijd, afdeling, enz...

Naast het gedetailleerd verslag dat automatisch gegenereerd wordt door de software, is het mogelijk de resultaten te exporteren naar MS Excel, om desgewenst bijkomende statistische bewerkingen te doen.

De vragenlijst kan op een tiental minuutjes ingevuld worden, en is vergezeld van een duidelijke handleiding. Het inbrengen van de gegevens kost slechts enkele minuten per werknemer, en kan door elk secretariaat probleemloos uitgevoerd worden.

Indien U het wenst kunnen onze informatici de vragenlijst aanpassen op maat van uw onderneming.

AtomiRisk hoopt U met deze software een gemakkelijke en nuttige tool te bezorgen om de wettelijk verplichte risicoanalyse op relatief eenvoudige wijze te kunnen uitvoeren. Geen abonnementen, geen dure helpdesks, geen verplichte updates,... niets van dat alles.  Gewoon eenmalig de software aankopen, 649 € excl BTW, en U bent gelanceerd.
 

Bestellen kan bij AtomiSoft:

AtomiSoft bvba
Sint-Lambertusplein 6
B-1020 Brussel
Tel.  02/478.48.88
Fax. 02/478.71.88
Email. info@atomisoft.be of info@atomirisk.be
www.atomisoft.be
De toepassing draait op elke PC onder Windows.