Als HR manager of preventieadviseur weet u ongetwijfeld dat elke onderneming een risicoanalyse “pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk” moet uitvoeren.  De wet van 11/06/2002 laat hierover geen enkele twijfel.

Maar hoe begint U daaraan? U kunt niet zomaar een rondgang door uw bedrijf doen en kijken waar de risico’s zich bevinden.... Een enquete of een participatieve risicoanalyse uitgevoerd door een gespecialiseerde dienst zijn valabele methoden, maar kosten zeer veel, omdat dergelijke onderzoeken nu eenmaal erg arbeidsintensief zijn.

AtomiRisk, een afdeling van AtomiSoft, een Brussels informaticabedrijf, heeft samen met preventieadviseurs uit de praktijk een softwarepakket ontwikkeld dat toelaat de risicoanalyse “pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag” snel en eenvoudig zelf uit te voeren.  

Wij garanderen dat het programma gebruiksvriendelijk en wetenschappelijk verantwoord is. Het programma is dan ook gemaakt door en voor collega’s preventieadviseurs.

De prijs bedraagt 649 € exclusief BTW, dit komt ongeveer overeen met het wettelijk minimumtarief dat de externe preventiediensten moeten toepassen indien u gedurende een (!) dag beroep doet op een psycholoog...

Belangrijker nog dan de lage kostprijs is het feit dat de handleiding U stap voor stap begeleidt, van het bespreken van de methodologie met de personeelsvertegenwoordigers, via het uitvoeren van de risicoanalyse, tot het nemen van concrete acties

Bestellen kan via  info@atomirisk.be

AtomiRisk wenst zich te profileren als een kleine onderneming die eerlijke en vooral praktische toepassingen maakt voor een redelijke prijs.