Hebt u ook het gevoel door het bos van nieuwe wetten, KB’s, dynamisch risicobeheer, globaal preventieplan, indienststellingsverslagen, risicoanalyses, stress, pesten op het werk, KB arbeidsmiddelen, machinerichtlijn, chemische produkten, beeldschermwerk, ARAB, Codex, ergonomie, psychosociale aspecten, arbeidsongevallenonderzoeken, ...de bomen niet meer te zien?

AtomiRisk, een afdeling van AtomiSoft, een Brussels informaticabedrijf, heeft samen met preventieadviseurs uit de praktijk een softwarepakket ontwikkeld dat toelaat uw administratief werk heel wat te vereenvoudigen.

Met het programma RISK Risico Inventarisatie Systeem © beheert U moeiteloos risicoanalyses, indienststellingsverslagen, het globaal preventieplan en de jaaractieplannen. En dit allemaal op basis van dezelfde gegevens die slechts éénmaal moeten worden ingebracht (aan het eenmalig ingeven van de gegevens eigen aan uw onderneming valt helaas niet te ontsnappen...).

De CD omvat, naast het programma, twee concrete voorbeelden: een garagebedrijf en een kantoorgebouw.

Het programma is verrassend eenvoudig te gebruiken en niet duur. Het is dan ook gemaakt door en voor collega’s preventieadviseurs.

Wij garanderen dat uw administratieve werklast aanzienlijk zal verminderen, en niet eenmalig, maar jaar na jaar na jaar... Waardoor U meer tijd krijgt om aan echte preventie te doen.

Bestellen kan via info@atomirisk.be

AtomiRisk wenst zich te profileren als een kleine onderneming die eerlijke en vooral praktische toepassingen maakt voor een redelijke prijs.

Wij hopen U spoedig te mogen rekenen tot onze tevreden klanten