Volgens welke principes werkt het programma "STOP Pesten op het werk"?

Aan de hand van een duidelijke menubalk wordt de gebruiker door alle fasen van de risicoanalyse gegidst. De kern van de risicoanalyse is een vragenlijst, die zo beperkt mogelijk, maar toch voldoende compleet is. Het programma genereert na ingave van de antwoorden op de vragenlijst automatisch meerdere rapporten, indien gewenst met enkele grafieken.

Hoeveel kost het uitvoeren van de risicoanalyse aan mijn onderneming? 

De kostprijs bestaat uit twee delen: enerzijds de prijs van het programma en anderzijds de kostprijs van de tijd die uw secretariat nodig heeft om het programma toe te passen. De prijs van het programma bedraagt momenteel 649 euro excl BTW, en om het programma toe te passen moet u rekenen op 3 a 5 minuten secretariaatswerk per werknemer  om de gegevens in te geven. Voor een bedrijf met 300 werknemers komt de werkelijke kostprijs dus op 649 euro plus 900 a 1500 minuten (dit is twee a drie werkdagen) secretariaatswerk.

Kunnen de vragenlijsten on-line ingevuld worden via het intranet van de onderneming?

Ja, dit is mogelijk. Gelet op de veelheid aan systemen is dit echter geen eenvoudige standaard optie van het programma: een tussenkomst van onze informatici is nodig.

Het programma voorziet  wel de mogelijkheid tot importeren van de via het intranet bekomen gegevens.

Is het mogelijk een trial-licentie of een copie van de vragenlijst te bekomen?

Helaas kunnen wij geen trial-licenties of copies van de vragenlijst verspreiden. De reden hiervoor is dat al onze know-how en research gecondenseerd zit in deze vragenlijst, en de vragenlijst te gemakkelijk copieerbaar is.  Gelet op de zeer lage kostprijs van een licentie (kostprijs vergelijkbaar met het wettelijk minimumtarief dat een externe preventiedienst moet aanrekenen voor één dag dienstverlening van een preventieadviseur) is het verstrekken van trial licenties ook niet echt noodzakelijk.

Mogen wij, als externe consultant of externe preventiedienst, de vragenlijst gebruiken bij onze klanten?

Ja, dit is geen probleem, mits elke klant een licentie aankoopt.

De vragenlijst is beschermd door het copyright.

Op welke wijze wordt de anonimiteit van de deelnemers gegarandeerd?

Er dient nergens op de vragenlijsten een naam te worden ingevuld. Ook zijn er geen open vragen waarbij het handschrift van werknemers herkend zou kunnen worden. 

Welke kwalificaties moet men hebben om de risicoanalyse uit te voeren?

Er zijn geen bijzondere kwalificaties vereist. De risicoanalyse kan aan de hand van de duidelijke handleiding uitgevoerd worden door de HR manager, door een vertrouwenspersoon , door een preventieadviseur, door uw externe preventiedienst,...

Welke kwalificaties moet men hebben om de resultaten te verwerken?

Elk secretariaat kan de gegevens moeiteloos ingeven. 

Is het nodig kennis te hebben van statistiek om de resultaten te begrijpen?

Neen, de resultaten worden afgeprint in heldere leesbare taal.